Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Tot és química ?
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 19 d'octubre de 2011

Hi ha la ciència química, la indústria química i la "química", és a dir els productes químics. I hi ha reticències o rebuig a la indústria química per la seva perillositat, i rebuig o recel de l'ús de productes químics per a la neteja, la higiene personal i, sobre tot, a afegir-los als aliments.
Hi ha motius per al rebuig? Realment mengem química? Com seria un món sense química? "Natural" és el terme oposat a "químic"? Tot és química? És la química la ciència més rellevant a l'hora d'explicar com és i com funciona el nostre món?
Parlarem de tot això, de forma planera, sense tecnicismes, i també amb una mica d'humor.

A càrrec de Claudi Mans i Teixidó, Llicenciat i doctor en Química per la Universitat de Barcelona. Catedràtic jubilat i Professor emèrit d'Enginyeria Química de la UB. Coordinador del Campus de l'Alimentació de Torribera. Col•laborador i membre de moltes entitats, institucions i comitès científics.