Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Quan la calculadora són els dits
Conferència:
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 26 d'octubre de 2011

A l'hora de fer càlculs numèrics no tenim un únic procediment,  podem fer-los de formes diverses (amb el dits, mentalment, amb llapis i paper, amb calculadora , amb l'ordinador...)
El taller  consistirà en  fer "in situ" alguns algorismes diferents dels tradicionals (per exemple multiplicació russo-egípcia) i una sèrie  de càlculs (quadrats de números, productes de dos números, etc )fent servir "la calculadora dels dits", aplicant propietats elementals que es justificaran matemàticament de forma senzilla i intuïtiva.
 Es pretén fer  veure de forma pràctica que es poden fer càlculs d'una certa complexitat sense fer servir ni calculadora, ni llapis ni paper, i fins i tot de forma més ràpida, lúdica i socialitzadora.
 A càrrec de Robert Escribano Martínez, professor de matemàtiques a secundària; llicenciat en Filosofia, president de "El Casalet" Moviment d'Ensenyants de l'Hospitalet.