Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

El problema energètic i l'Impacte d'Internet en el medi ambient
Dimecres, 4 de novembre,de 2015
Centre Cultural Sant Josep

El problema energètic i l'Impacte d'Internet en el medi ambient

El consum energètic i les emissions de gasos d’efecte hivernacle són dos exemples de l'anomenada "petjada o empremta ecològica", que sintetitza l'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient. La solució a aquest problema passa per la sostenibilitat, és a dir, en trobar un equilibri entre la dimensió econòmica, la social i la mediambiental.
En aquest context, mentre les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) han i estan ajudant al progrés de la humanitat aportant beneficis indiscutibles, també han i estan contribuint a la petjada ecològica.
En aquesta ponència primer presentarem de forma general el problema que suposa el desorbitat creixement del consum energètic sobre el medi ambient, per després centrar-nos en el paper que juguen les TIC i, en especial, l’ús i el funcionament d’Internet en aquest àmbit. Finalment, repassarem algunes de les solucions que s’estan dissenyant i adoptant per fer d’Internet una eina (més) sostenible.

A càrrec de Sergio Ricciardi, PhD. Investigador del Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla (CCABA). Dept d’Arquitectura de Computadors (DAC). Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).