Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Perquè tantes llengües? - Arguments.
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 17 de novembre, de 2010

Arguments per a la diversitat lingüística.
A càrrec de Pere Comelles.

També per mostrar la varietat de llengües que conviuen a la nostra ciutat, es llegeix un fragment d'un poema de Joan Maragall en algunes de les diverses llengües que es parlen a l'Hospitalet. Per mostrar també la diversitat d'una mateixa llengua, se'n fa la lectura en les principals variants dialectals del català.

Al mateix temps es fa una exposició de la transcripció de cada un dels textos en la seva cal·ligrafia original.

Organitzat amb el CNL de l'Hospitalet.

Activitat dins dels actes de la Setmana de la Ciència 2010.