Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Nanotecnologia
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 22 de juny, de 2011

El prefix nano s'utilitza en ciència i tecnologia, per referir-se a sistemes o processos que tenen lloc a escala minúscula. De fet un nanòmetre és la mil milionèsima part d'un metre.
És difícil imaginar-nos com i de quina manera es pot treballar a escala tant petita, quina tecnologia es fa servir, quins ginys es poden crear... i sobretot quins camps d'aplicació són possibles i quins són encara ciència ficció.
La nanotecnologia és una àrea de coneixement nova i en creixent expansió, que ben aviat ocuparà la nostra vida quotidiana.

A càrrec d' Antoni Homs, doctor en enginyeria biomèdica, investigador del Grup de Nanobioingenieria de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).