Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Música i cervell
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, dimecres, 24 d'octubre de 2012

El cervell experimenta canvis al llarg de la nostra vida. Aquests canvis es produeixen gràcies a l'anomenada plasticitat cerebral, que és la capacitat d'adaptació i reorganització durant el desenvolupament, en reposta a l'entorn o en procesos d'aprenentatge. Així, les activitats que realitzem poden modificar el nostre cervell. La música ha estat present al llarg de milers d'anys a totes les societats i tant escoltar-la com tocar algun instrument són activitats molt enriquidores que permeten treballar molts aspectes del cervell.

  Al Grup de recerca en Cognició i Plasticitat cerebral de la Universitat de Barcelona i l'IDIBELL estudiem quin efecte té la música al nostre cervell i com pot ser una eina en el tractament de l'ictus.

A càrrec de Julià Amengual, Jennifer Grau i Lucía Vaquero. doctorands en Biomedicina (especialitat de Neurociències), dins del grup d'investigació "Unitat de Cognició i Plasticitat cerebral".