Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

L'energia nuclear: com ens afecta i el per què del seu debat
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 16 de juny de 2010


Els reactors nuclears es van dissenyar i construir per proporcionar el material necessari per la bomba atòmica llençada sobre Nagasaki. Després, a través d'una propaganda sense precedents, se'ns van presentar com beneficiosos per a la humanitat i capaços de produir una electricitat tan barata que no valdria la pena que fos mesurada.
La situació d'Iran, Corea, Pakistan, Índia, Israel entre altres, mostra que la proliferació nuclear, també pronosticada fa molts anys pels crítics, malauradament és un tema molt preocupant.

A càrrec de Joaquim Corominas, enginyer industrial, membre fundador del Grup de Científics i Tècnics pel Futur No Nuclear.