Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

La biotecnologia vegetal com a motor del desenvolupament dels biocombustibles.
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet,  25 de març, de 2015


Actualment, les societats industrialitzades han desenvolupat una creixent conscienciació pel
medi ambient. Aquest fet, juntament amb l’exhauriment de les fonts d’energia d’origen fòssil,
ens ha conduït a un punt d’inflexió marcat per la necessitat de canviar les fonts d’obtenció d’energia. És en aquest context que l’ús de les plantes amb finalitats energètiques ha adquirit un interès creixent en els últims anys. No obstant això, la capacitat actual de les plantes per subministrar biocombustibles a les societats és clarament insuficient.
Aquest aspecte ha contribuït a generar un perceptible rebuig social a causa de la possibilitat
que l’ús de camps de cultius destinats a la producció de biocombustibles pugui afectar negativament la producció d’aliments. Fer compatible l’ús de les plantes per a la producció d’energia amb la vital producció d’aliments representa un dels reptes més grans per a la biotecnologia vegetal dels nostres dies.

A càrrec de David Caparrós Ruiz, llicenciat en bioquímica per la Universitat Autònoma i doctor en Sciences de la vie pel CNRS de l’Université de Perpignan. Actualment és investigador permanent del Centre de Recerca en AgriGenòmica (CRAG, Consorci CSIC-IRTA-UAB-UB)