Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Evolució molecular del cosmos
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 30 de març,de 2011

Fins avui s'han descobert 151 especies químiques en el MIE  (Medi interestel•lar), i els entorns circumestel•lars, molts dels quals han estat detectats en discs protoplanetaris  i cometes.

La majoria de les molècules interestel•lars existeixen en quantitats inferiors a la centmil•lèsima part, de la més abundant, l'hidrogen molecular o H2.

L'estudi detallat d'aquests compostos en porta el coneixement de la formació dels sistemes planetaris i de retruc de la pròpia vida.

En aquesta conferència, acostem els últims descobriments tant els de l'espai profund, com els que s'han descobert en objectes propers a la Terra: Tità, Enceladus (unes  llunes de Saturn), Mart o la Terra.
Una conferència de 55 minuts, amb imatges i seqüències.

A càrrec de Joan Pujol, Univers Quark