Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

El canvi ambiental global i com detectar-lo
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 19 de febrer, de 2014.


El canvi ambiental global constitueix un dels fenòmens de major interès en la investigació científica actual. Però, a quin canvi ens referim exactament? La biosfera, la capa del nostre planeta on es desenvolupa la vida, no ha parat mai de patir variacions de forma natural. Però l'expressió "canvi global" s'utilitza avui en dia per referir-se sobre tot als canvis ambientals causats per l'acció humana. Això està justificat si tenim en compte que aquestes activitats tenen repercussions d'abast planetari, i que els canvis que produeixen tenen lloc a una velocitat que supera la capacitat d'adaptació dels ecosistemes. Com podem detectar aquests canvis en l'ecosistema planetari? Observant els ecosistemes de llocs remots, com ara els de l'alta muntanya, que no reben impactes directes i, per tant, mostren sense emmascarament els efectes del canvi global.

A càrrec de Lluís Camarero, doctor en biologia, investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes del CSIC i responsable científic de l'Observatori Limnològic dels Pirineus.