Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Anàlisi automàtica d'imatges mèdiques
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 19 de novembre, de 2014


La informàtica ha estat, és i serà un element fonamental en el desenvolupament de noves tècniques d’adquisició i d’anàlisi d’imatges mèdiques. Per mitjà d’aquesta xerrada coneixerem la importància de la informàtica dins de l’anàlisi d’imatges mèdiques, des de la seva segmentació i interpretació fi ns al suport al diagnòstic basat en imatges.

A càrrec de Laura Igual Muñoz, doctora en informàtica i comunicació digital per la Universitat
Pompeu Fabra; professora del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona i investigadora associada del Centre de Visió per Computador de Barcelona.