Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Presentació del Biopol'h
Centre Cultural Sant Josep
l'Hospitalet, 27 d'octubre de 2010

El Biopol´h treballa per convertir-se en un pol de referència i d'excel·lència en l'àmbit de l'ensenyament, la investigació i la gestió, amb la missió principal de fomentar les activitats productores de coneixement, que asseguren un impacte en la salut i en el benestar de la ciutadania, la generació de riquesa a través de la col·laboració amb empreses consolidades i també la creació de noves empreses, dins l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.