Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Els límits de la ciència
L’ambició de la ciència no té límits, però sí que en tenen les seves activitats.
El programa de la recerca científica és oferir als nostres conciutadans una comprensió el més complerta possible del món en el que vivim. I fer-ho d’una forma que permeti el seu contrast amb la realitat i fer prediccions que es puguin contrastar. Però hi ha límits de tota mena. Uns d’ells són objectius com la impossibilitat de viatjar fora del nostre sistema planetari o de reproduir processos que requereixen mil·lennis o de fer experiments que no es poden finançar.
Un altres ens els posen nosaltres com els que inclouen experiments amb humans, amb animals o que poden tenir efectes sobre el medi ambient. I finalment n’hi ha que potser no volem per les seves conseqüències sobre la nostra espècie o sobre el nostre planeta. Aquests darrers són en general els més difícils de decidir

A càrrec de Pere Puigdomènech, Doctor en biologia, professor d'investigació del CSIC, investigador permanent al CRAG (Centre de Recerca en AgriGenòmica)