Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Smart Cities, un ecosistema sensitiu
Auditori Barradas
L'Hospitalet,  20 de maig,  de 2015

Les grans concentracions urbanes plantegen reptes lligats al consum, la mobilitat, la seguretat o la participació en la gestió pública. Aquests són reptes transversals, que cal abordar també de forma integrada i innovadora. Les ciutats han d’evolucionar cap a models de més qualitat i eficiència, més democràtics i participatius.
Amb el desenvolupament del concepte “ciutat intel·ligent” gràcies a l’ús intensiu de la tecnologia, hem arribat a configurar veritables sistemes nerviosos urbans. Podem obtenir molta informació i amb la gestió adequada podem fer ciutats més humanes, amb més qualitat de vida.

 A càrrec de Carlos Guadián. Diplomat en Gestió i Administració Pública i llicenciat en Ciències Polítiques. Especialitzat en comunicació política i anàlisi de xarxes, treballa a Autoritas Consulting, és editor de k-government.com i coordinador de continguts de la plataforma oGov.