Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

La química de l'amor
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 23 de novembre, de 2011

Per Erich Fromm l'amor és un art i, per tant, una acció voluntària que s'emprèn i s'aprèn, no una passió que s'imposa contra la voluntat de qui ho viu. L'amor és, així, decisió, elecció i actitud. Però és així? Podem decidir de qui i com ens enamorem? L'experiència demostra que no, perquè enamorar-se té tots els símptomes d'una addicció. A la xerrada explorarem les natures moleculars dels sentiments associats a l'amor. Com enamorar-se produeix l'activació de l'anomenat sistema de recompensa, el mateix sistema que és responsable de la drogoaddicció química o com el desig i l'atracció, l'enamorament i la voluntat d'unió i de compartir la vida amb l'ésser estimat depenen d'eixos neurals diferents amb arrels evolutives diverses.

A càrrec de Mara Dierssen, doctora en neurobiologia, coordinadora del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.