Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Gas d'esquist? Petroli d'esquist? Fracking? De què estem parlant?
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 15 de gener, de 2014


Als Estats Units el gas esquist (shale gas) ha revolucionat el sector energètic. Fa només quatre anys, el país era un importador net de gas mentre que en l'actualitat es perfila com a autosuficient. Davant d'aquesta realitat i de l'existència de reserves significatives de gas d'esquist (shale gas) en molts llocs del planeta, nombrosos països es miren al mirall dels Estats Units per millorar la seva seguretat de subministrament, reemplaçar les seves plantes nuclears i substituir el carbó per un combustible més net.

Però no tot és de color de rosa. El creixement del gas esquist als Estats Units s'ha vist envoltat d'una viva polèmica mediambiental que ha generat una activa oposició publica i política, centrada al voltant de la tecnologia utilitzada per a l'extracció d'aquest gas: la fracturació hidràulica (fracking) . Aquesta polèmica ha estat àmpliament recollida als mitjans de comunicació d'Europa.

En la qüestió del gas esquist i de la fracturació hidràulica, al marge de les seves peculiaritats institucionals i polítiques, Europa es diferencia dels Estats Units per la seva major densitat demogràfica i pel fet que els recursos del subsòl localitzat sota una determinada parcel•la de terreny no pertanyen al seu propietari, sinó a l'estat. Per tant,  per explotar els recursos de gas esquist els governs europeus han de buscar la complicitat dels seus ciutadans, cosa que requereix analitzar a fons els desafiaments tècnics, econòmics i ambientals que comporta.
En aquest context, la conferència intenta aportar informació útil de cara al debat que actualment es viu a Catalunya i Espanya.

A càrrec de Mariano Marzo, catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.