Les conferències estan relacionades per ordre de dates, de la més recent a la més antiga. Aquestes conferències formen part del programa Pessics de Ciència que el Centre Cultural Sant Josep, realitza tots els dimecres a partir de les 19.00 hores. Aquestes conferències estan pensades per a gaudir-les "in situ", en directe. De tota manera pensem que els continguts que s'exposen són prou interessants per posar-les a l'abast de tothom

Com es de gran l'univers ?
Centre Cultural Sant Josep
L'Hospitalet, 16 de maig de 2012

El coneixement que tenim de l'univers va canviant; les diverses teories que s'han proposat al llarg del temps, van sent corroborades o desmentides pels nous descobriments.
Hem sentit que l'univers és infinit, després que no, que és finit; s'ha comprovat que s'expandeix i que aquesta expansió pot no ser la primera, però sabem quina és la mesura de tot plegat?
Com són el cossos celestes? Quina distancia hi ha entre ells? Com es mesura en la immensitat de l'espai? Utilitzem el terme anys llum, però som conscients de quina és la seva magnitud?
Fent un gran zoom sobre l'univers conegut i el que no ho és tant, mirarem de donar resposta a aquestes i altres preguntes, aportant així una mica més de coneixement sobre el cosmos.

A càrrec de Joan Pujol, d'Univers Quark.